فلات

فلات


فلات

طول دستگاه                                        ۵۸۰ سانتی متر

عرض دستگاه در هنگام حمل                   ۲۳۵ سانتی متر

عرض کارگیری                                       ۴۰۰ سانتی متر

نیروی مورد نیاز                                     ۱۰۰ اسب بخار

وزن دستگاه                                         ۲۰۵۰ گیلوگرم


برای دانلود تراکت کلیک کنید